Turystyka w Portugalii

Strony

Kategorie

Gospodarka Portugalii

turystykaGospodarka Portugalii ożywiła się znacznie w latach 70-tych XX wieku. Do tego czasu uważano ją za jeden z najsłabiej rozwijających się krajów Europy Zachodniej. Do dzisiaj dochody przeciętnego mieszkańca tego kraju uległy znacznemu wzrostowi, inflacja ustabilizowała się na niskim poziomie i spadło bezrobocie.

Gospodarka Portugalii opierała się na rolnictwie. Do dzisiaj ważnym sektorem w rolnictwie portugalskim jest uprawa winnego grona, z którego produkowane są doskonałe, znane na całym świecie wina. Oprócz tego ważną rolę odgrywa przemysł olejarski.

Od niedawna gospodarka opiera się na turystyce. Coraz więcej podróżnych przyjeżdża do tego kraju cieszyć się słońcem i piaszczystymi plażami. W Portugalii oprócz kurortów wypoczynkowych nie brakuje także wiekowych zabytków, stąd rozwój turystki, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach.

08.12.2010. 16:56

Przemysł Portugalii

Przemysł Portugalii skoncentrowany jest wokół dwóch głównych miast: Lizbony i Porto. Na terenie Portugalii znajdują się nieliczne, ale za to bogate złoża rud wolframu, którą wydobywa się w górach Serra de Estrela, a także pirytów, rud uranu. Mniejsze złoża dostarczają innych surowców, np: rud żelaza, cyny i węgla kamiennego.

Przemysł Portugalii to głównie gałąź przemysłu spożywczego. Kraj ten znany jest z produkcji fantastycznych win, np. Moscatel, Portwein czy Madera. Zajmuje także pierwsze miejsce na świecie w produkcji korka. Oprócz win produkuje się tu dużo oleju roślinnego oraz oliwy. Poza przemysłem wydobywczym i spożywczym dużą rolę odgrywa w Portugalii przemysł włókienniczy, którego zakłady są rozproszone po całym kraju. Wokół Lizbony i Porto kwitną różnorakie zakłady: rafineryjne, hutnicze, stoczniowe czy samochodowe.

08.12.2010. 16:56